Waarom?

Kindermishandeling is samen met andere vormen van huiselijk geweld het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Wij geloven dat digitalisering, nieuwe technologieën en creatieve ideeën een belangrijke bijdrage kunnen leveren om kindermishandeling te helpen voorkomen of effectiever aan te pakken.

Lees meer.

brainstorming-campaign-collaborate-6224 copy.jpg